Zeichenfläche 1ČESKÁ REPUBLIKAphone+420 315 630 700

DANZER BOHEMIA-DÝHÁRNA – MÍSTO, KDE VÁS TO BUDE BAVIT

Prohlášení o ochraně údajů na internetových stránkách a současně informování subjektů údajů v souladu s článkem 13 a 14 obecného nařízení EU o ochraně údajů


Všeobecné údaje

Údaje o správci

Společnost:
Danzer Holding AG
Zákonný zástupce společnosti:
Hans-Joachim Danzer
Adresa:
Hintere Achmühlerstraße 1
 
6850 Dornbirn
 
Rakousko

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: 

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Údaje, jichž se tato úprava týká:

Osobní údaje jsou shromažďovány pouze tehdy, pokud jsou nám Vámi sděleny. Nad tento rámec nejsou námi shromažďovány žádné osobní údaje. Jakékoliv zpracovávání Vašich osobních údajů nad rámec daný zákonem je možné pouze na základě Vašeho výslovného souhlasu.

Účel zpracovávání údajů:
Realizace smluv.
Kategorie příjemců:
VVeřejné instituce podléhající právním předpisům s nejvyšší prioritou.

Externí poskytovatelé služeb nebo jiní dodavatelé.

Jiné externí subjekty, pokud k tomu subjekt údajů udělil svůj souhlas nebo pokud je předání údajů těmto subjektům přípustné z důvodu převažujícího oprávněného zájmu.

Předávání údajů do třetích zemí:
V rámci realizace smluv mohou být využíváni také smluvní zpracovatelé údajů ze zemí mimo Evropskou unii.
Doba uložení údajů:
Doba uložení údajů se řídí zákonem stanovenou dobou povinného uchovávání údajů a zpravidla činí 10 let.

 

SPECIFICKÉ ÚDAJE O INTERNETOVÉ SCHRÁNCE

Využívání newsletteru

V rámci registrace k odběru našeho newsletteru nám sdělujete svou e-mailovou adresu a případně také další volitelné údaje. Tyto údaje používáme výhradně k tomu, abychom Vám mohli zasílat náš newsletter. Vaše údaje zadané při přihlášení se k odběru newsletteru zůstávají u nás uloženy do okamžiku, kdy odběr tohoto newsletteru zrušíte a odhlásíte se. Zrušení je možné kdykoliv pomocí odkazu uvedeného v newsletteru, který je k tomu určen, nebo odpovídajícím sdělením zaslaným na naši adresu. Tímto odhlášením vyjadřujete nesouhlas s využíváním vaší e-mailové adresy.

Vaši e-mailovou adresu, kterou obdržíme v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytováním služby, využíváme kromě toho pouze k přímému marketingu v podobě našeho newsletteru za účelem reklamy pro naše zboží a služby podobné vámi objednanému zboží, pokud jste nevyjádřili nesouhlas s jejím využíváním. S využíváním Vaší e-mailové adresy můžete kdykoliv vyjádřit nesouhlas, aniž by Vám tím vznikly jakékoliv další náklady kromě běžných nákladů na přenos dat podle Vašeho tarifu. Váš nesouhlas (a tím také odhlášení odběru našeho newsletteru) lze vyjádřit odpovídající zprávou zaslanou na naši e-mailovou adresu (viz impressum).

Používání aplikace Google Analytics

Tato internetová stránka využívá Google Analytics, službu webové analytiky společnosti Google Inc. („Google“). Aplikace Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a umožňují analýzu způsobu, jímž využíváte internetovou stránku. Informace vytvořené prostřednictvím cookies o způsobu, jímž využíváte tuto internetovou stránku, jsou přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy. V případě aktivování funkce anonymizace IP adresy však bude vaše IP adresa společností Google v rámci členských zemí Evropské unie nebo v jiných zemích, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru, před odesláním do USA zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA odesílána plná IP adresa a tam teprve zkrácena. Z pověření provozovatele této internetové stránky používá společnost Google tyto informace k vyhodnocení způsobu, jímž využíváte tuto stránku, aby mohla sestavovat reporty o Vašich aktivitách na internetové stránce a poskytovat provozovateli této internetové stránky další služby související s využíváním internetové stránky a internetu. IP adresa sdělovaná Vaším prohlížečem v rámci analýz prováděných aplikací Google Analytics není společností Google propojována s dalším údaji. Ukládání cookies můžete zakázat odpovídajícím nastavením Vašeho softwaru prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě již zřejmě nebudete moci nadále v plném rozsahu využívat všech funkcí této internetové stránky. Kromě toho můžete zamezit shromažďování údajů prostřednictvím cookies o Vašem využívání internetové stránky (včetně Vaší IP adresy) a jejich předávání společnosti Google jakož i zpracovávání těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete do prohlížeče plugin prostřednictvím následujícího odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Pokud jde o diskusi o použití analytických nástrojů s plnými IP adresami, chtěli bychom upozornit, že tato internetová stránka používá službu Google Analytics s rozšířením/příponou „_anonymizeIp()“, proto jsou IP adresy zpracovávány pouze ve zkrácené podobě, aby byla vyloučena identifikace konkrétní osoby na základě této adresy. Speciálně pro prohlížeče na mobilních zařízeních klikněte prosím na tento  pro zamezení anonymizovaného shromažďování údajů v budoucnu službou Google Analytics na této internetové stránce pro váš prohlížeč prostřednictvím tzv. „odhlašovacího neboli opt-out-cookies“.

Google AdWords Conversion Tracking - měření konverze

Tato internetová služba využívá AdWords Conversion Tracking, službu webové analytiky společnosti Google Inc. („Google“) k měření konverze. Google AdWords Conversion Tracking používá rovněž takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a umožňují analýzu způsobu, jímž využíváte internetovou stránku. Informace vytvořené prostřednictvím cookies o způsobu, jímž využíváte tuto internetovou stránku, jsou přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy. Společnost Google pomocí těchto informací vyhodnocuje, jak využíváte naši internetovou stránku, aby mohla o Vašem chování na internetové stránce vypracovávat reporty pro provozovatele internetových stránek a aby mohla poskytovat další služby spojené s využíváním internetové stránky a internetu. Společnost Google bude tyto údaje předávat třetím osobám pouze tehdy, je-li to její povinností ze zákona, nebo třetím osobám, které tyto údaje zpracovávají z pověření společnosti Google. Google v žádném případě nebude uvádět tyto údaje do souvislosti s jinými svými údaji. Používání cookies můžete obecně zamezit tím, že zakážete ukládání cookies v nastavení vašeho internetového prohlížeče.

Používání vlastních „cookies“

Tato internetová stránka používá vlastní „cookies“ za účelem zvýšení uživatelského pohodlí pro uživatele („cookies“ jsou datové soubory, které jsou zasílány z internetového serveru do prohlížeče uživatele, kde jsou uloženy za účelem pozdějšího načtení). V našich vlastních „cookies“ nejsou uloženy žádné osobní údaje. Používání „cookies“ můžete obecně zamezit tím, že ukládání „cookies“ zakážete v nastavení vašeho internetového prohlížeče.

 

ÚDAJE O DALŠÍM POSTUPU ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Specifické údaje o postupu zpracovávání žádostí uchazečů o zaměstnání

Údaje, jichž se tato úprava týká:
Údaje v souvislosti se žádostmi uchazečů o zaměstnání
Účel zpracovávání údajů:
Realizace postupů zpracovávání žádostí uchazečů o zaměstnání
Kategorie příjemců:
Veřejné instituce podléhající právním předpisům s nejvyšší prioritou.
 
Externí poskytovatelé služeb nebo jiní dodavatelé, mimo jiné zajišťující zpracování a hosting dat.
 
Jiné externí subjekty, pokud k tomu subjekt údajů udělil svůj souhlas nebo pokud je předání údajů těmto subjektům přípustné z důvodu převažujícího oprávněného zájmu, např. zákazníci a uchazeči v rámci získávání zakázek.
Předávání údajů do třetích zemí:
V rámci realizace smluv mohou být využíváni také smluvní zpracovatelé údajů ze zemí mimo Evropskou unii, např. poskytovatelé e-mailových služeb
Doba uložení údajů:
Údaje o žádostech jsou obecně vymazávány do čtyř měsíců od data oznámení rozhodnutí, pokud nebyl vydán souhlas s uložením údajů na delší časové období v archivu uchazečů o zaměstnání.

 

Specifické údaje o zpracovávání zákaznických údajů/údajů uchazečů o zaměstnání

Údaje, jichž se tato úprava týká:
Údaje sdělované pro účely realizace smluv; údaje případně překračující tento rámec jsou ke zpracovávání předávány pouze na základě Vašeho výslovného souhlasu.
Účel zpracovávání údajů:
Realizace smluv, mj. nabídky, zakázky, prodej a fakturace, zajištění jakosti.
Kategorie příjemců:
Veřejné instituce podléhající právním předpisům s nejvyšší prioritou.
 
Externí poskytovatelé služeb nebo jiní dodavatelé, mimo jiné zajišťující zpracování a hosting dat, zasílatelské/spediční služby, dopravu a logistiku, poskytovatelé služeb zajišťující tisk, zasílání informací a služby telefonních center.
 
Jiné externí subjekty, pokud k tomu subjekt údajů udělil svůj souhlas nebo pokud je předání údajů těmto subjektům přípustné z důvodu převažujícího oprávněného zájmu, mj. zajišťující kontrolu bonity při nákupu na fakturu (při dodání, bez platby předem), elektronické zasílání informací, zajištění jakosti.
Předávání údajů do třetích zemí:
V rámci realizace smluv mohou být využíváni také smluvní zpracovatelé údajů ze zemí mimo Evropskou unii, např. poskytovatelé e-mailových služeb.
Doba uložení údajů:
Doba uložení údajů se řídí zákonem stanovenou dobou povinného uchovávání údajů a zpravidla činí 10 let.

 

Specifické údaje o zpracovávání údajů zaměstnanců

Údaje, jichž se tato úprava týká:
Údaje sdělované pro účely realizace smluv; údaje případně překračující tento rámec jsou ke zpracovávání předávány pouze na základě vašeho výslovného souhlasu.
Účel zpracovávání údajů:
Realizace smluv v rámci zaměstnaneckého poměru.
Kategorie příjemců:
Veřejné instituce podléhající právním předpisům s nejvyšší prioritou, mj. finanční úřad, úřad sociálního zabezpečení, oborové profesní organizace.
 
Externí poskytovatelé služeb nebo jiní dodavatelé, mimo jiné zajišťující zpracování a hosting dat, pro účely mzdového vyúčtování, vyúčtování cestovních nákladů, pojistného plnění, využívání vozidel.
 
Jiné externí subjekty, pokud k tomu subjekt údajů udělil svůj souhlas nebo pokud je předání údajů těmto subjektům přípustné z důvodu převažujícího oprávněného zájmu, mj. zajišťování získávání zakázek, pro účely pojistného plnění.
Předávání údajů do třetích zemí:
V rámci realizace smluv mohou být využíváni také smluvní zpracovatelé údajů ze zemí mimo Evropskou unii, např. poskytovatelé e-mailových služeb.
Doba uložení údajů:
Doba uložení údajů se řídí zákonem stanovenou dobou povinného uchovávání údajů a zpravidla činí 10 let.

Specifické údaje o zpracovávání údajů dodavatelů

Údaje, jichž se tato úprava týká:
Údaje sdělované pro účely realizace smluv; údaje případně překračující tento rámec jsou ke zpracovávání předávány pouze na základě vašeho výslovného souhlasu.
Účel zpracovávání údajů:
Realizace smluv, mj. poptávky, nákup, zajišťování jakosti.
Kategorie příjemců:
Veřejné instituce podléhající právním předpisům s nejvyšší prioritou, mj. finanční úřad, celní úřad.
 
Externí poskytovatelé služeb nebo jiní dodavatelé, mimo jiné zajišťující zpracování a hosting dat, účetnictví, provádění plateb.
 
Jiné externí subjekty, pokud k tomu subjekt údajů udělil svůj souhlas nebo pokud je předání údajů těmto subjektům přípustné z důvodu převažujícího oprávněného zájmu.
Předávání údajů do třetích zemí:
V rámci realizace smluv mohou být využíváni také smluvní zpracovatelé údajů ze zemí mimo Evropskou unii, např. poskytovatelé e-mailových služeb.
Doba uložení údajů:
Doba uložení údajů se řídí zákonem stanovenou dobou povinného uchovávání údajů a zpravidla činí 10 let.

Další informace a kontakty

Kromě toho můžete kdykoliv uplatnit právo na informace o uložení Vašich údajů, právo na jejich opravu nebo vymazání nebo na omezení zpracování údajů či uplatnit Vaše právo vznést námitku proti zpracovávání Vašich údajů a právo na přenositelnost údajů. Zde naleznete také možnost kontaktovat nás e-mailem nebo poštou https://danzer.cz/cz/informace-o-spolecnosti. Dále máte právo se v případě stížnosti obrátit na dozorový úřad.

KONTAKTY

Jitka Rubešová

Danzer Bohemia-Dýhárna s.r.o.

Česká republika

Telefon +420 315 630 726

Poslat email >